purros
purros-1
purros-2
purros-3
purros-4
purros-5
purros-6
purros-7
purros-8
purros-9
purros-10
purros-11
purros-12

Πύρρος

Σχεδιασμός λογότυπου για Γεωπόνο. Το αρχικό γραμμα “Π” του ονόματος, αγκαλιάζει τα δυο στοιχεία του σήματος: Το σιτάρι, σύμβολο σοδειάς και καλλιέργειας, αντιπροσωπεύει τις βιολογικές καλλιέργειες και το εμπόριο σιτηρών. Το χωράφι, παραπέμπει στην υγεία και ευφορία της οργωμένης γης, σε συνδιασμό με την τεχνογνωσία και την χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων.

Logo Design for agriculturist. The initial letter “Π” of the name, embraces the two elements of the mark: Wheat, a symbol of harvest and cultivation, represents organic farming and the grain trade. The field refers to the health and well-being of the cultivated land, in combination with the know-how and use of pesticides and fertilizers.

 

Client:

Pyrros Ioannis

Category: