invr
invr-1
invr-2
invr-3
invr-4
invr-5
invr-6
invr-7
invr-8
invr-9
invr-10
invr-11
invr-12

IN VR Virtual Reality

Λογότυπο για Gamespot Εικονικής Πραγματικότητας. H ένωση των δυο γραμμάτων V+R, αντιπροσωπεύει την ομαλή και αναπόσπαστη συνύπαρξη των δυο στοιχείων, εικονικού κόσμου και πραγματκότητας. Το ίδιο το σήμα, με τη χρήση βασικών σχημάτων και αρκετό κενό χώρου, αποτυπώνει με μοντέρνο, κομψό και αφαιρετικό τρόπο την ομορφιά του μινιμαλισμού με απλότητα και ισσοροπία.

powered by lobsters.gr
Φωτογράφηση: Σωτήρης Μαδίτσης

Logo Design for Virtual Reality Gamespot. The union of the two letters V+R, represents the smooth and integral coexistence of the two elements, virtual world and reality. The mark itself, using basic shapes and plenty of space, captures in a modern, elegant and abstract way, the beauty of minimalism with simplicity and balance..

powered by lobsters.gr
Photography: Sotiris Maditsis

Client:

IN VR - Virtual Reality

Website:

Category: