ΧρυσΆνθη

Σχεδιασμός λογότυπου και ετικέτας για μέλι ανθέων που συλλέγεται στον υδροβιότοπο της περιοχής “Βρυτών Έδεσσας”.

Logo and Label design for Flower Honey which is collected in the wetland of ​​”Vrita Edessa”.

Client:

Xrisanthi

Category: