op
op-1
op-2
op-3
op-4
op-5
op-6
op-7
op-8
op-9
op-10
op-11
op-12
op-13
op-14

Όπως Παλιά

Παντοπωλείο. Το λογότυπο αποτελείται από δύο φυσικά προϊόντα, πολύ χαρακτηριστικά σύμβολα της ελληνικής παραδοσης από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας. Το ρόδι, καρπός της αφθονίας, της γονιμότητας, και της καλοτυχίας. To κλωνάρι ελιάς, σύμβολο σοφίας, ειρήνης και ελπίδας. Συνώνυμο της ανθρώπινης ύπαρξης και του πολιτισμού, ρίζωσε μέσα σε θρησκείες, παραδόσεις και θρύλους, ήθη και έθιμα της Ελλάδας.

Grocery Store. The logo consists of two natural products, very typical symbols of Greek tradition from antiquity to our days. Pomegranate, the fruit of abundance, fertility, and good fortune. The olive branch, a symbol of wisdom, peace and hope. Synonym of human existence and culture, rooted in religions, traditions, legends and customs of Greece.

Client:

Opos Palia

Category: