fw
fw-1
fw-2
fw-3
fw-4
fw-5
fw-6
fw-7
fw-8
fw-9
fw-10
fw-11

Feeling Wood

Σχεδιαμός λογότυπου για μία εκσυγχρονισμένη μονάδα βαφής, που ασχολείται με χρωματική επεξεργασία, βαφή & αναπαλαίωση κάθε είδους ξύλινης επιφάνειας. ξύλινων επίπλων και κουφωμάτων. Ειδικότητά τους, η αναπαλαίωση φθαρμένων επίπλων & η επεξεργασία επίπλων/κουφωμάτων με βερνίκι και λάκα.

Logo design for company who deals with color processing, painting & restoration of any kind of wooden surface, wooden furniture and house frames. Their specialty is the restoration of worn furniture & the processing of furniture / frames with varnish and lacquer.

Client:

Feeling Wood

Category: