eyap
eyap-1
eyap-2
eyap-3
eyap-4
eyap-5
eyap-6
eyap-7
eyap-8
eyap-9
eyap-10
eyap-11
eyap-12
eyap-13
eyap-14

EΥΑΠ

Έλληνες Υποστηρικτές Αγγλικού Ποδοσφαίρου. Ο συνδυασμός των δύο σημαιών, σχηματίζει την εικόνα ενός λιονταριού, το κύριο σύμβολο της Αγγλίας και της Premier League. Το έντονο κείμενο για το όνομα και το ισχυρό σχήμα ασπίδας του λογότυπου, υποδεικνύουν μια σταθερη ομάδα υποστήριξης ποδοσφαίρου.

Premier League Greek Supporters. The combination of the two flags as one shape, forms the image of a lion, the main symbol of England and Premier League. Bold text for the name and a strong shied shape for the logo, indicate a supporting and solid Football Club.

Client:

ΕΥΑP

Website:

Category: