aog
aog-1
aog-2
aog-3
aog-4
aog-5
aog-6
aog-7
aog-8
aog-9
aog-10
aog-11

Αθλητικός Όμιλος Γαλάτιστας

Σχεδιασμος λογότυπου για ομάδα μπάσκετ. Ο βυζαντινός πύργος είναι το σύμβολο της περιοχής και σήμα κατατεθέν για τον τόπο. Σε συνδυασμό με την χαρακτηριστική μπάλα του μπάσκετ, το αποτέλεσμα – μια δυναμική εικόνα “φλεγόμενης” μπάλας σε κίνηση.

Logo design for basketball team. The Byzantine tower is the symbol of the region and a characteristic sign for the place. Combined with the standard basket ball, the result – a dynamic image of “flaming” ball in motion.

Client:

Α.Ο.Γ.

Category: